ابتدا فرم تکمیل مشخصات مشتری را پر نمایید در انتخاب بسته ها دقت کنید و مبلغ را با توجه به انتخاب بسته و قیمت آن به یکی از روشهای ذکر شده پرداخت نمایید

هزینه ارسال بسته رایگان می باشد فقط مبلغ بسته از شما گرفته می شود

مبلغ مورد نیاز جهت خرید محصول را به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :


مبلغ لازم را به یکی از شماره حساب زیر واریز نمایید :

پرداخت از طریق انتقال وجه به کارت پارسیان

شماره کارت پارسیان:    9235-7617-0610-6221


محل درج آگهی شما

شماره ارسال پیامک :    5772833 0902

آدرس ایمیل :    webdesign.mne@gmail.com